AMA FILM ACADEMY to szczególna szkoła

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu
AMA FILM ACADEMY to szczególna szkoła

AMA FILM ACADEMY to szczególna szkoła filmowa dająca wiele możliwości w wielu dziedzinach przemysłu filmowego. Powołali ją do życia filmowcy z wieloletnim doświadczeniem. Zdobywanie wiedzy i umiejętności filmowych odbywa się w innowacyjnych warunkach. Szkołę filmową Warszawa założył Piotr Lenar. Wykładał na różnych uczelniach filmowych w kraju i za granicą. W szkole wykładają uznani i aktywni w zawodzie twórcy filmu. Wśród wykładowców AMAFILM ACADEMY znajdują się reżyserzy, aktorzy, operatorzy i scenarzyści, również scenografowie, dźwiękowcy, technicy filmowi, asystenci filmowi, technolodzy i technicy oraz specjaliści od teorii filmu.

W szkole filmowej Warszawa można zgłębić wiedzę i kompetencje na temat reżyserii, produkcji filmu, gry aktorskiej, realizacji dźwięku i obrazu, sztuki operatorskiej, dziennikarstwa multimedialnego i http://amafilmacademy.pl/szkola-filmowa-ama-warszawa/ postprodukcji. Szkoła filmowa od zarania swojej działalności wierna jest idei – szerokiego otwarcia na oczekiwania swoich uczniów. W szkole filmowej Warszawa można uczyć się na określonym kierunku, np. filmowy, ale można także pobierać naukę na kilkudniowych zajęciach, jak warsztaty. Każda forma nauki przybliża uczniom tajniki sztuki filmowej. Teoria i zajęcia praktyczne wyniesione ze szkoły filmowej Warszawa to wartościowy zasób wiedzy i umiejętności pomocny w zrealizowaniu się w branży filmowej.

Top